TechnologieTak vzniká z odpadní páry proud!

K získání proudu není potřeba dodávat žádnou jinou energii. Energetické moduli získávají energii výlučně z „odpadní páry“.

Další technické podrobnosti jsou na www.envaenergy.de

tech1
tech2