ORC- Prozess ENVA Systems GmbH Popis produktu ENVA Systemy odpadního tepla


Die ENVA Systems GmbH se od roku 2009 zabývá účelným využitím odpadního tepla k získání elektrické energie. Podle studie Fraunhoferova institutu UMSICHT z roku 2006 existuje jen v Německu technický potenciál využití odpadního tepla o hodnotě 8,4 Gwel a na celém světě jsou to skoro 264 GWel vztažené na: geotermii, KWK-sektor, a využití plynu v průmyslu.

Obzvláště zajímavé je využití ORC- Technologie (Organic Rankine Cycle). U této technologie se místo vody využívá páry, podobně jako u klasické elektrárny. Takto vzniklá mechanická energie je pomocí generátoru přeměněna na elektrickou energii, která je využita ke vlastní substituci proudu nebo může být dodaná do veřejné elektrické sítě. ORC- Technologie se již několik let využivá k výrobě proudu např. v elektrárnách užívajících biomasu, a není proto žádnou novinkou na energetickém trhu. Přesto využití teplotních potenciálů s teplotou pod 90°C je z energetickohospodářského hlediska smysluplné a inovativní, a to vedlo ENVA Systems GmbH k vyvynutí vlastního ORC- Modulu. Srdcem tohoto ORC- Modulu je speciální pístový expander, který byl už nasazen i v Energetickém modulu ENVA a jeho výhoda oproti běžným turbínám je v tom, že již při velmi nízkém tlaku páry se docílí poměrně vysoké účinnosti..